Copyright en disclaimer

 

Copyright

Op de inhoud van de webpagina’s van CreMan en op onze eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, de site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen aan anderen. In welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming  is verleend door CreMan B.V.

Disclaimer

De website van CreMan is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. CreMan is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via info@creman.nl

CreMan B.V.
Zwaardklamp 2, 1271 GK Huizen, Nederland
The Netherlands KvK: 34184797
Btw: NL8114.90.294.B.01

© Copyright 2020 CreMan B.V.                    

Alle rechten voorbehouden.