Artikelen door creman

Uw algemene voorwaarden aanpassen n.a.v. de AVG?

  Uw algemene voorwaarden aanpassen n.a.v. de AVG? Paniek over de nieuwe privacy wet? Geen zorgen, wij helpen u op de goede weg! U heeft er vast iets over gehoord of gelezen, per 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving in.  De zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft tot gevolg dat de Wet […]

5 procent minder Nederlanders met betalingsachterstand bij BKR

  5 procent minder Nederlanders met betalingsachterstand bij BKR Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand geregistreerd staat bij Stichting BKR is het afgelopen jaar met 5% gedaald tot ongeveer 711 duizend mensen. In totaal staan er nu 10,25 miljoen Nederlanders bij Stichting BKR geregistreerd, waarvan 7% met een betalingsachterstand. Dat blijkt uit de Kredietbarometer […]

Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid: maatschappelijke plicht van de curator?

Mag de curator nog onderzoek verrichten naar bestuurdersaansprakelijkheid indien er voldoende middelen in de boedel beschikbaar zijn om alle crediteuren te voldoen? In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is bepaald dat de curator bij zijn taakuitoefening tevens rekening moet houden met maatschappelijke belangen. Deze maatschappelijke belangen kunnen zwaarder wegen dan het belang van […]

Wet Late Betalingen per 1 juli 2017

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli jl. inwerking getreden. Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiele gevolgen voor hen van dien. Hoe was het wettelijk geregeld tot 1 […]

Opschorting en verrekening: beperken of verruimen?

Opschorting en verrekening: beperken of verruimen? OpschortingKort samengevat kunt u een verplichting opschorten indien: (i) u een opeisbare vordering heeft op de wederpartij, (ii) er voldoende samenhang bestaat tussen die vordering op de wederpartij en hetgeen u zelf moet verrichten, (iii) er sprake is van een redelijke verhouding tussen uw belangen bij opschorten die van […]